Փայլաթիթեղի լամինացիյան արվում է սովորական թղթից մետաղանման շերտով թուղթ ստանալու համար: Տպարանում գտնվող արտադրամասում
հատուկ սարքավորումների օգնությամբ կատարվում է սովորական թղթից փայաթիթեղի շերտով թուղթ ստանալու պրոցես: Նման մակերեսի վրա UV տպագության շնորհիվ կարող ենք ստանալ մետաղական փայլով ցանկացած երանգի գույներ: