Դիզայներական բաժնում հիմնականում մշակվում են տպագրական և հետտպագրական պրոցեսի համար նախատեսված պատվերներ:
UV տպագրության համար մշակվում է հատուկ գործընթաց, քանի որ այն տարբերվում է սովորական օֆսեթ տպագրությունից: