Օֆսեթ թիթեղները պատրաստվում են Fuji PS 860 RG մեքենայով, որից հետո հատուկ նյութի օգնությամբ անցնում են ջերմային մշակում, որը ազդում է թիթեղների երկարակեցության վրա և հնարավոր է դարձնում աշխատել տարբեր հիմքի կառուցվածքի ներկերի հետ: