Արտադությունը հագեցած է գերմանական արտադրության ժամանակակից POLAR թվային կտրիչով, որի միջոցով թուղթ կտրվում է առավելագույն ճշտությամբ ՝ նախտպագրական և հետտպագրական փուլում: Ձեռք է բերվել նաև շվեցարական արտադրության BOBST NOVACUT 106 Autoplaten press ավտոմատ ճնշակտրիչ համակարգ, որը թույլ է տալիս տպագրված նմուշները՝ մաքսիմալ 740մմx1060մմ չափսի բարդ ձևավոր կտրել ժամում 8 000 օրինակ արտադրողականությամբ: Տպագրված նմուշները անցնում են ոսկեդաջման ևփքեցման պրոցես, որի համար կան բարձրորակ մեքենաներ նախատեսված ավտոմատ և հատային հնարավորությամբ: