Ընկերությունը ավելի քան 12 տարի զբաղվում է տպագրությամբ: Տպագրական ոլորտը միշտ զարգանում է նորագույն տեխնոլոգիաներով` ապահովելով բարձր որակ, արտադրողականություն և ճկունություն: Տպարանը համալրված է նորագույն տպագրական մեքենայով, որի շնորհիվ կարող ենք կատարել ոչ միայն բազմագույն UV տպագրություն, այլ հետ տպագրական աշխատանքներ: Արտադրանքը ավելի գեղեցիկ է, տեսանելի, իսկ արտադրական գործընթացը
ավելի արդյունավետ: Տպագրական մեքենան թույլատրում է 5 գունանի տպագրություն: Տպագրության համար օգտագործվում են հատուկ UV ներկեր, որոնք ապահովում են տպագրության բարձր որակ, հստակ և վառ գույներ: UV տեխնոլոգիայով տպագրության առանձնահատկությունն այն է, որ
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ ներկն ակնթարթորեն չորանում է տպագրվող մակերևույթի վրա` առաջացնելով հարուստ և վառ գույներով պատկեր: Ներկն այնքան ամուր է սերտաճում տպագրվող նյութի հետ, որ հեշտությամբ դիմակայում է արտաքին միջավայրի՝ արևի ճառագայթների ազդեցությանը: Մեր պատվերով գերմանական Heidelberg ընկերությունը արտադրել է Speedmaster XL 75 5+L (UV) տպագրական մեքենան, որը տպագրում է
UV օֆսեթ տեխնոլոգիայով, մինչև 1 մմ հաստությամբ, 50x75 սմ չափսի ցանկացած ճկուն մակերեսի վրա: Արտադրողականությունը՝ ժամում 10-15 000 թերթ: Տպագրում է միանգամից 5 գույն և կատարում UV լաքապատում: Մեքենան անդրկովկասյան երկրներում հանդիսանում է միակը:
Տպարանը ունի նաև Heidelberg Speedmaster CD 102 -2+ L (UV), որը նույնպեսհնարավորություն է տալիս օգտագործել նույն տեխնոլոգիաները տարբերությամբ գույների քանակի և չափսերի: